VI EN

TỦ ÁO - Hiện đại, Tiện nghi & lưu giữ giá trị thẩm mỹ

KIẾN MỘCtận hưởng sự TIỆN NGHI cho chốn RIÊNG

Giới thiệu chungHồ sơ năng lực của Công ty Kiến Mộc

HỒ SƠ NĂNG LỰC


1. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH :
 
Các số liệu tài chính trong năm 2013:

Đơn vị tính: vnđ
 
 
2. NĂNG LỰC NHÂN SỰ :
 
Số lượng, chất lượng cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật nghiệp vụ:
 
 
3. NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC :
 
Danh mục thiết bị máy móc sử dụng cho sản xuất & thi công:
 
 

4. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH ĐÃ THỰC HIỆN :
 


HỒ SƠ NĂNG LỰC