VI EN

TỦ ÁO - Hiện đại, Tiện nghi & lưu giữ giá trị thẩm mỹ

KIẾN MỘCtận hưởng sự TIỆN NGHI cho chốn RIÊNG

Giới thiệu chungCơ cấu tổ chức của Công ty Kiến Mộc

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Hội đồng Thành viên :  Ông Phạm Ngọc Văn Khoa


Cơ cấu tổ chức

KMid Home